19. oktoobril 2023 olete oodatud Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse seminarile, kus arutletakse Aare Pilve ja Tanel Lepsoo artiklikäsikirjade üle, mis on mõeldud avaldamiseks Keele ja Kirjanduse dekadentsi teemalises erinumbris 2024. aasta algul.

Aare Pilve artikli „Barbarus (ja Semper) ning „modernim ahvisugu“. 20. sajandi esimese poole haritlasvasakpoolsuse estetistlikust aluspõhjast“ tõukepunkt on tõdemus, et Johannes Barbaruse ning tema eluaegne sõber ja mõttekaaslane Johannes Semper alustasid luulega, millel on palju ühist dekadentliku ja estetistliku poeetikaga, ja olid samal ajal ka vasakpoolsete vaadetega haritlased. See kooslus näib esmapilgul vastuoluline, sest vasakpoolsusega võiks seonduda vähem individualistlik ja n-ö elulähedasem poeetika, ja see tekitab küsimuse, kas ei või see siiski olla sisemiselt koherentne kooslus ja kui, siis milles see sisemine sidusus võiks seisneda.

Tanel Lepsoo artikkel „Dekadents teatrisituatsioonis Oscar Wilde’i „Salomé“ näitel“ lähtub Jean-Paul Sartre’i situatsioonis olemise kontseptsioonist, mille alusel vaadeldakse kolme teatrisituatsiooni: Prantsusmaal Oscar Wilde’i ühevaatuselise tragöödia „Salomé“ esietendumist ning näidendi käekäiku Eesti teatrilaval enne ja pärast Teist maailmasõda. Artikkel näitab kooskõlas teiste uurimustega, et kui Prantsuse kontekstis tuleneb dekadents ennekõike kodanliku haritlase soovimatusest iseenese klassikuuluvust tunnistada ning nostalgiast vaimuaristokraatliku eluviisi järele, siis Eestis asetatakse (Prantsuse) dekadents hoopiski kultuuri ülesehitamise ning esteetiliste kõrgete eesmärkide teenistusse.

Käsikirjad saadetakse registreerunud osalejatele.

Seminar toimub Eesti Teaduste Akadeemias (Kohtu 6, Tallinn) 19. oktoobril 2023 kell 15.00–17.00 ja on eelregistreerumisega. Koguneme hoone pööningul, tähistaeva saalis. Osalemissoovist andke märku Merlin Kirikalile (merlinkirikal@gmail.com). Seminar toimub Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusprojekti „Tsiviliseeritud rahvuse teke: dekadents kui üleminek 1905–1940“ (PRG1667) raames.