Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusprojekt uurib dekadentsi kui üleminekuseisundit. Rahvusvaheline teadlaste rühm süveneb Balti- ja Põhjamaade väikestes kultuurides 20. sajandi alguses viljeldud dekadentliku kirjanduse, kujutava kunsti, mõtteloo ja muusika uurimisse võrdluses Lääne-Euroopa dekadentlike kultuuridega.

Loe projektist

Uudised ja sündmused

Publikatsioonid

Ajakirja Keel ja Kirjandus teemanumber kirjanduslikust dekadentsist

Vaata väljaannet

Leo Luksi artikkel „Dekadentsi mõiste tähendus ja kontekst Friedrich Nietzsche filosoofias“

Vaata väljaannet

Merlin Kirikali artikkel „Dekadentlik kirjutus kui feministlik praktika. Alma Ostra jutustus „Aino““

Vaata väljaannet

Mirjam Hinrikuse ja Merlin Kirikali artikkel „Decadence as Dynamism and Mutability: The Nietzschean-Bergsonian Imprint in the Early Works of A. H. Tammsaare and J. Semper“

Vaata väljaannet