Kirjanduslikust dekadentsist seminaril „Paralleelid. Eesti ja Soome 20. sajandi esimestel kümnenditel“

Konverentsi „Dekadents eesti kultuuris: tõlge ja tõlgendus“ kava

Mirjam Hinrikus on Kultuurkapitali kirjanduse aastapreemia laureaat

Lugemisring Vabamus: Alma Ostra-Oinas ja Aleksandra Kollontai

Dekadentsiteemaline lugemisseminar: Verhaeren ja Brjussov

Mirjam Hinrikuse artikkel nooreestlaste rahvusluse käsitusest on nomineeritud kirjanduse aastaauhinnale

Dekadentsiteemaline lugemisseminar: Oscar Wilde’i romaan „Dorian Gray portree“

Konverents „Nietzsche 21. sajandil“ Bialystokis

Dekadentsiteemaline lugemisseminar: Joris-Karl Huysmans, Paul Bourget ja J. Randvere