17. veebruaril kell 12.00 olete oodatud dekadentsiteemalisele lugemisseminarile, kus arutletakse Oscar Wilde’i romaani „Dorian Gray portree“ üle.

Pole olemas midagi, mida kunst väljendada ei suuda, ja ma tean, et teosed, mida ma olen loonud pärast tutvumist Dorian Grayga, on head teosed, minu elu parimad tööd. Kuid imelikul kombel – ma ei tea küll, kas te mind mõistate – tema isik on minus äratanud sootuks uue kunstitõu, sootuks uue kunstistiili. Ma näen asju teisiti, ma mõtlen neist teisiti.

„Dorian Gray portree“ kunstnik Basil lord Henryle Tammsaare tõlkes (1929)

J. K. Huysmansi „Äraspidi“ (1884) tuntuimaks kirjanduslikuks järglaseks on Oscar Wilde’i (1854–1900) maailmakuulus dekadentlik romaan „Dorian Gray portree“ („The Picture of Dorian Gray“, 1890). Selle eestindas esmalt A. H. Tammsaare 1929. aastal, kes kirjutas tekstile ka põhjaliku saatesõna. Kuid viiteid Wilde’ile leiab juba varasemast kirjandusest, näiteks Tuglase, Semperi ja teiste dekadentsist mõjutatud eesti kirjanike loomingust. 2021. aastal ilmus „Dorian Gray portree“ Krista Kaera uustõlge (Varrak), mis viitab eesti lugejaskonna jätkuvale laiale huvile Wilde’i persona, loomingu ja kunstivaadete vastu.

Kutsume seminaril osalejaid suhestuma oma uurimishuvist lähtuvalt selle kirjandusliku dekadentsi ühe tuumteosega. Muu hulgas arutame seminaril raamatu eessõna ja romaani enese vahekorra üle ning küsime, milliseid lugemisviise eessõna pakub ja kuidas need seostuvad dekadentliku esteetikaga. Samuti mõtiskleme ülaltoodud tsitaadi, k.a selles sisalduva tammsaarelikult tõlgendatud mõiste „kunstitõug“ üle. Kuidas seostuvad omavahel tollane tõudiskursus ja dekadentlik innovaatiline kunstikäsitus? Mida peab Basil Hallward tolle sootuks uue kunsti all silmas ning kuidas mõtestada Doriani vallandatud inspiratsioonilaengut? Uurime ka soo- ja klassikategooria keerulisi põiminguid ning kvääri sfääri, sest kõnesolev tekst on pakkunud hulgaliselt huvi mittenormatiivsete ihade teoretiseerimisel ning püstitanud küsimusi normaalsuse tajumise kohta eri ajastute lõikes.

Seminar toimub Eesti Teaduste Akadeemias (Kohtu 6, Tallinn) 17. veebruaril 2023 kell 12.00 ja on eelregistreerumisega. Palun levitage infot võimalike huviliste hulgas ja andke osalemissoovist märku Merlin Kirikalile (merlinkirikal@gmail.com).