23. novembril kell 15.00 olete oodatud Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse seminarile, kus arutletakse Mirjam Hinrikuse ja Merlin Kirikali ühise artiklikäsikirja üle, mis on mõeldud avaldamiseks Keele ja Kirjanduse dekadentsi teemalises erinumbris 2024. aasta algul.

Artikli „Nietzschelik-bergsonlik dekadents kui dünaamika ja muutlikkus A. H. Tammsaare ja Semperi varase proosa näitel“ põhifookus on 20. sajandi esimese poole eesti kirjandust tõenäoliselt märkimisväärselt mõjutanud kahel dekadentsi näitel: A. H. Tammsaare (1878–1940) lühiromaanil „Kärbes“ (1917) ning Johannes Semperi (1892–1970) 1918. aastal ilmunud novellil „Püha umbrohi“. Mõlemad tööd paigutame omakorda Tammsaare ja Semperi tekstikorpuse taustale.

Artiklil on kolm üksteisega seotud teesi. Esiteks, dekadentsi esteetikale sageli omistatud ambivalentsus ning intensiivne afektiivsus kasvavad osaliselt välja dekadentsi diskursusele iseloomuliku allakäigu, languse ja lagunemise eri vormide ning nende ületamise omavahelistest haakidest. Teiseks, need haagid viitavad filosoofilise dekadentsi eri tähenduste või konnotatsioonide vähemalt osalisele kattuvusele mitmetähendusliku ja filosoofilise mõistega elu. Kolmandaks, dekadentsi esteetika ambivalentne ja dünaamiline iseloom tõukub tihti spetsiifiliselt nietzschelikest ja/või bergsonlikest elule ja dekadentsile antud tähendustest, mis tekstides kas vastanduvad või põimuvad, tekitades üldmulje tekstide tugevalt võnkuvast atmosfäärist.

Artikkel toetub teatud määral uurimusele „Decadence as Dynamism and Mutability: The Nietzschean-Bergsonian Imprint in the Early Works of A. H. Tammsaare and J. Semper“, mis ilmus 2022. aastal ajakirja Revue Belge de philologie et d’histoire 100. numbris. Siinset uurimust on ulatuslikult edasi arendatud.

Käsikiri saadetakse vaid registreerunud osalejatele.

Seminar toimub Eesti Teaduste Akadeemias (Kohtu 6, Tallinn) 23. novembril 2023 kell 15.00–17.00 ja on eelregistreerumisega. Osalemissoovist andke hiljemalt 20. novembril märku Merlin Kirikalile (merlinkirikal@gmail.com). Seminar toimub Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusprojekti „Tsiviliseeritud rahvuse teke: dekadents kui üleminek 1905–1940“ (PRG1667) raames.