Friedrich Nietzsche loomingut raamistab Wagneri-usku astumine ja sellest ärapööramine, kirjutab Jaan Undusk oma järelsõnas äsja Loomingu Raamatukogus ilmunud Nietzsche kahele Wagneri-teemalisele kirjatükile „Wagneri juhtum“ ja „Nietzsche contra Wagner“.

Tähenduse teejuhtide 220. vestlusringis tulid eelnimetatud trükise taustal jutuks Friedrich Nietzsche ja Richard Wagneri vastuoksuslikud suhted. Vestlesid Kristel Pappel ja Jaan Undusk, vestlust juhtis Hardo Pajula.