Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus kutsub teid osalema Eesti Teadusagentuuri finantseeritava projekti „Tsiviliseeritud rahvuse teke: dekadents kui üleminek 1905–1940“ seminaridel Jaan Oksast, mis toimuvad 22. märtsil ning 22. aprillil 2022.

22. märtsi seminaril on kaks kõnelejat: Tartu Ülikooli doktorant Indrek Ojam ning Eesti Kunstiakadeemia lektor Tiina Abel. Seminar algab kell 14.00 ning kestab orienteeruvalt kaks tundi (tund ettekanneteks ja tund diskussiooniks).

Indrek Ojami ettekandes tuleb juttu eesti fin de siècle’i olulise autori ja Siuru liikmete eeskuju Jaan Oksa (aga võrdlevalt ka Reed Morni ja Leo Anvelti) loomingu poeetikast. Ojam tutvustab ettekannet nii: „Vaatenurk, millelt sellele lähenen, on inspireeritud viimase paari kümnendi humanitaarias olulisest afektide ja emotsioonide ajaloo uurimises tehtud avastustest, mis on mõjutanud ka realismi ja modernismi poeetika uurimist (nt F. Jamesoni raamat „Realismi antinoomiad“, 2013). Konstrueerin oma jutu provokatiivse väite ümber, et Jaan Oks on autor, kes teatud mõttes avastab eesti proosakirjanduses keha või keha kaudu kirjutamise, hülgab selle tundmustele andudes jutustuse ja juhatab sellega sisse modernismi eesti proosakirjanduses.“

Tiina Abel räägib teisest Siuru rühmituse lemmikust Ado Vabbest, keda võrreldi teiste hulgas ka Jaan Oksaga. Ettekande põhiteemaks on Vabbe kunsti radikaalsuse juured ja iseloom, aga ka mõned võimalikud kunsti ja kirjanduse vastastikused inspiratsiooniliinid. Seminari teemast tulenevalt arutatakse selle üle, kuivõrd asjakohaseks ja täpseks võib pidada Jaan Oksa ja Ado Vabbe omaaegset võrdlust ja kas, meie tagantjärele tarkuses, oleks omaaegsest kunstist võimalik leida teisigi paralleele.

Kohustuslik lektüür:
– Jaan Oksa „Nimetu elajas“, „Emased“ ja „Ihu“.

Soovituslik lisalugemine:
– Fredric Jamesoni „The Antinomies of Realism“ (2013) II ptk „Twin sources of realism: Affect, or, the body’s present“, lk 27–44 (vt manus);
– Thomas Dixoni „From Passions to Emotions: The Creation of a secular psychological category“ (2003) I peatükk „Introduction: from passions and affections to emotions“, lk 1–25 (vt manus).

Sirvida võiks ka Tiiu Talvistu monograafiat „Ado Vabbe. Wunderbar“ (2020).

Seminar toimub Eesti Teaduste Akadeemias (Kohtu 6, Tallinn) ja on eelregistreerumisega. Palun levitage infot võimalike huviliste hulgas ja andke osalemissoovist märku hiljemalt 18. märtsil Merlin Kirikalile (merlinkirikal@gmail.com).

Loe ka kokkuvõtet KUMUs näituse „Ado Vabbe. Wunderbar“ teemal toimunud vestlusringist „Kunsti ja kirjanduse koostööpraktikad Eestis 20. sajandi esimesel poolel“, kus Tiina Abel, Mirjam Hinrikus ja Jaan Undusk avavad modernistlike kunstnike ja kirjanike seoseid ja nende tööde kultuuriloolist tausta.