28. septembril kell 13.00 olete oodatud Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse seminarile, kus arutletakse Leo Luksi ja Kristjan Haljaku artiklikäsikirjade üle.

Artiklid on mõeldud avaldamiseks Keele ja Kirjanduse dekadentsi teemalises erinumbris 2024. aasta algul. Mõlema artikli keskne uurimisobjekt on Jaan Oksa looming. Autorid on tänulikud kriitiliste kommentaaride ja parendusettepanekute eest.

Leo Luksi artikkel „Mõõnav sugu sealpool head ja kurja. Friedrich Nietzsche vitaalsed afektid Jaan Oksa loomingu kõverpeeglis“ analüüsib Oksa fragmentaarseid seksuaalse põhikoega teoseid „Emased“ (1908), „Ihu“ (1908) ja „Nimetu elajas“ (1909). Autor leiab, et vaatlusalustes tekstides kõnelevate häälte polüfooniast eristub üks läbivalt esinev hääl – filosoofilise jutustaja oma. See hääl esitab kaugeleulatuvaid üldistusi, mis paistavad olevat oluliselt inspireeritud Friedrich Nietzsche filosoofiast. Artikkel esitab toodud hüpoteesi kinnituseks rohkesti Oksa-Nietzsche tekstikohtade võrdlusi. Siiski erineb Oksa tekstide dekadentlik filosoof põhihoiakult Nietzsche vitalismist, artikkel üritab markeerida ka seda peamist erinevust.

Kristjan Haljaku artikli „Jaan Oksa protsessuaalne subjekt“ käsikiri saadetakse registreerunud osalejatele.

Seminar toimub Eesti Teaduste Akadeemias (Kohtu 6, Tallinn) 28. septembril 2023 kell 13.00–16.00 ja on eelregistreerumisega. Sel korral koguneme hoone pööningul, tähistaeva toas. Osalemissoovist andke märku Merlin Kirikalile (merlinkirikal@gmail.com). Seminar toimub Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusprojekti „Tsiviliseeritud rahvuse teke: dekadents kui üleminek 1905–1940″ (PRG1667) raames.