19. detsembril 2022 kell 14.00 olete oodatud seminarile „Dekadentsi mõiste tähendus ja kontekst Nietzsche filosoofias“. Seminaril kõneleb projekti liige Leo Luks.

Seminaris arutletakse Leo Luksi artiklikäsikirja „Dekadentsi mõiste tähendus ja kontekst Nietzsche filosoofias“ üle. Valmivas artiklis analüüsitakse Friedrich Nietzsche dekadentsikäsitust, püüdes esitada dekadentsi mõiste erinevaid, pealtnäha vastandlikkegi tähendusi hõlmav terviktõlgendus. Artiklis on vaatluse alla võetud nii Nietzsche dekadentsi käsitav tekstikorpus kui ka peamised sekundaartõlgendused. Visandatakse mõned mõistmise jaoks hädavajalikud seosed dekadentsi mõiste ja teiste kesksete mõistete vahel Nietzsche filosoofias.

Pärast lühikest ettekannet toimub käsikirja arutelu, äärmiselt teretulnud on nii kriitika kui ka küsimused, nende alusel on plaanis käsikirja täiendada ja parendada. Palume osalejatel artiklikäsikirjaga tutvuda, tekst saadetakse laiali 14. detsembri õhtuks.

Leo Luksi seminar toimub Eesti Teaduste Akadeemias (Kohtu 6, Tallinn) 19. detsembril kell 14.00 ja on eelregistreerumisega. Palun levitage infot võimalike huviliste hulgas ja andke osalemissoovist märku hiljemalt 13. detsembril Merlin Kirikalile (merlinkirikal@gmail.com).