12. oktoobril 2022 kutsuvad Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus ning Tartu Ülikool kõiki huvilisi konverentsile „Kas sa Reed Morni oled lugenud? Naised ja proosakirjandus 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse Eestis“. Konverents toimub Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus.

Konverentsi kutsung
Ettekannete teesid

 

Kava

9.15–9.45 Registreerimine

9.45–10.00 Konverentsi avasõnad
Mare Kõiva (Eesti-uuringute Tippkeskus), Eret Talviste (Tartu Ülikool), Eve Annuk (Eesti Kirjandusmuuseum)

10.00–10.45 Plenaarettekanne
Eve Annuk, Eesti Kirjandusmuuseum, „Naised, (proosa)kirjandus ja kirjandusajalugu: küsimusi ja vaatenurki“

10.45–11.00 Paus

11.00–12.00 Paneel I Feminiseeruv moodne maailm ja ökokriitika
Milvi Martina Piir, „Masinad ja mehemeel: mõningatest 20. sajandi alguse kultuurimüütidest“
Elle-Mari Talivee, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus / Tallinna Ülikool ning Kadri Tüür, Tallinna Ülikool, „Just naised kirjutasid lindudest“

12.00–13.00 Paneel II Marta Sillaots – naine kui orkester
Külliki Steinberg, Tartu Ülikool, „Marta Sillaots – kirjanik, ajakirjanik ja tõlkija 20. sajandi alguse Eesti kultuurimaastikul“
Kärt Roomäe, Birminghami Ülikool, „Võõrkeelte kasutus Marta Sillaotsa „Anna Holmi“ dialoogides: põhjused ja viisid“

13.00–14.30 Paus

14.30–15.30 Paneel III „Uue naise“ ambivalentsed kujutusviisid
Johanna Ross, Keel ja Kirjandus, „Moodsa naise motiiv 1910.–1920. aastate naiskirjanduses“
Merlin Kirikal, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, „Alma Ostra-Oinase „Aino“ (1923) sisepõrgu kujutised kui feministliku dekadentsi näited“

15.30–15.45 Paus

15.45–16.45 Paneel IV Reed Morni „Andekas parasiit“: modernne esteetika ja poeetika
Indrek Ojam, Tartu Ülikool, „Parasiidi tähendus Reed Mornil“
Roland Sinirahu, Tartu Ülikool, „Reed Morn kui ekspressionist“

16.45–17.45 Paneel V Rahvusluse ja rahvusülesuse pingeväljas
Mari Niitra, Tartu Ülikool, „Ideaalse lapsepõlve projektsioone eesti naisautorite 1930. aastate realistlikus lasteproosas“
Eret Talviste, Tartu Ülikool, „Mõeldes rahust rongisõidu ajal ehk kui Virginia Woolf ja Leida Kibuvits oleksid kohtunud“

17.45–18.45 Arutelu jätk
Konverentsi modereerib Mirjam Hinrikus (Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus).

Konverentsist osavõtuks palume registreeruda 10. oktoobriks SIIN.

 

Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tartu Ülikool (korraldustoimkond Eve Annuk, Eret Talviste, Mirjam Hinrikus, Elle-Mari Talivee).

Konverentsi toetavad: Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus, TK145), Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus (PRG1667 „Tsiviliseeritud rahvuse teke: dekadents kui üleminek 1905-1940“; Horisont 2020 projekt EnviroCitizen, grant nr 872557), Tartu Ülikool (PRG934 „Kriisi tavalisuse kujutamine: diskursus, kirjandus ja pilt“).