Ootame ettekande pidamise ettepanekuid dekadentsiprojekti algatatud paneeli 1. Eesti humanitaarteaduste aastakonverentsil, mis toimub Tallinna Ülikoolis 10.–12. aprillil 2024.

Paneeli kirjeldus

Humanitaaria väidetav kriis johtub tehnokraatlikust ja turumajanduslikust raamistikust ning sellele omasest vahetult mõõdetava kasu, tehnoloogilise innovatsiooni ja majandusliku hüve nõudmisest. Enda vajalikkust põhjendades on humanitaarteadused arutlenud sellesama kasuloogika sees, rõhutades, et toodetakse teistsugust, mõõdetamatut kasu – näiteks kasvatatakse demokraatlikke kodanikke või arendatakse moraali. Siinne paneel arutleb säärase lähenemisviisi alternatiivide üle, kaevudes sügavikku, mis jääb humaniora stabiilse identiteedi ja sotsiaalselt vastutustundliku moraalse rolli varju. Selleks süveneme Eestis 20. saj esimesel poolel kanda kinnitanud sageli afektiküllastesse, ambivalentsetesse esteetilistesse praktikatesse ning nende nüüdisaegsetesse edasiarendustesse. Eeldame, et mõlemat ajajärku iseloomustab kõige mitmekesisemalt just kriisihetkedel läbimurdev (uus)dekadentlik esteetika ja sellega kaasneva ebastabiilse väärtussüsteemi dominant. Seekaudu vaeme kriitiliselt ning läbi eri analüüsikeskmete (mh feminism, vasakpoolsed ideed, rahvusluse konstrueerimine, k.a rahvusromantilised afektid ja populism) eelmise sajandi esimese poole ja nüüdisaja radikaalseid kultuurinähtuseid, mis distantseeruvad utilitaarsusest. Mida väärtuslikku annab selles kontekstis nüüdseks üleilmselt õide puhkenud „uus dekadentsiuurimine“? Küsime, miks on jätkuvalt oluline tõlgendada sajanditagust kultuuri ning seostada seda nüüdiskultuuriga ning milliseid vahendeid pakub selline uurimistöö sotsiaalsetest ja ajaloolistest muutustest tingitud mineviku ja tänapäeva kriiside (ökokatastroof, sõjalised konfliktid, äärmuslike poliitikate vohamine, kultuurisõjad, soolisuse ja seksuaalsuse kontrollimine) mõtestamiseks.

Oodatud on ettekanded näiteks järgmistel teemadel:

  • 20. saj alguse ambivalentne ja afektiivne esteetika ning selle resonantsid täna;
  • (uus)dekadentsi vormid sotsiaalsete ja ajalooliste muutuste mõtestamisel;
  • esteetika, humanitaaria ja utilitaarsus;
  • humanitaaria teaduse ja kunsti vahelises pingeväljas;
  • kultuuriloo mõtestamine kui nüüdiskultuuri kriisijuhtimine;
  • (anti)feminismi ilmingud ja radikaalsed kunstilised väljendusviisid.

 

Ettepanekut ettekande pidamiseks saab esitada kuni 15. detsembrini; ettepanek peab sisaldama ettekande kokkuvõtet (u 1000 tähemärki) ja esineja(te) kontaktandmeid. Korralduskomitee teeb väljavalitud ettekanded teatavaks hiljemalt 31. jaanuariks 2024. Rohkem infot, teised paneelid jne on leitav SIIT.