20.–22. juunil 2022 toimub Oslos järjekordne Põhjamaade soouurimuse konverents „Tensions and Potentials in Nordic Feminist and Gender Research“. Plenaarettekanded peavad Marianne Liljeström, Astri Dankertsen, Amund Rake Hoffart ja Raewyn Connell. Konverentsi eesmärk oli luua (regiooni) uurijatele võimalus avatud dialoogideks ning kaevuda feministlike ja sooteooriate uusimatesse perspektiividesse.

Baltikumist osalevad Eret Talviste Tartu ülikoolist, Zita Karkla Läti ülikooli kirjanduse, folkloori ja kunsti instituudist ning kirjanduskeskust esindavad Mirjam Hinrikus ja Merlin Kirikal. Sessiooni „Love, Sex and Gender: Estonian Decadence and Modernism in Nordic and International Contexts“ raames peab Mirjam Hinrikus ettekande dionüüsilisest dekadentsist A. H. Tammsaare „Kärbses“ (1917). Ta kõneleb ka Tammsaare (1878–1940) loome suhetest naisõiguslusega. Merlin Kirikal räägib Johannes Semperi (1892–1970) dekadentlikust novellist „Püha umbrohi“ (1918), täpsemalt selle naispeategelasest tudeng Allast kui nietzschelik-bergsonlikust „uuest naisest“. Eret Talviste ettekanne „Leida Kibuvits’s Rahusõit and transnational (feminist) modernist studies“ keskendub Kibuvitsa (1948–1976) loomingule nn uue modernismiuurimuse kontekstis. Zita Karkla analüüsib oma ettekandes „Intuitive Feminism in Contemporary Latvian Women’s writing“ läti kirjaniku Andra Neiburga (1957–2019) loomet mõiste „intuitiivne feminism“ kaudu.

Rohkem infot leiate konverentsi kodulehelt.