25.–26. augustil 2022 toimub Käsmus XVII Eesti filosoofia aastakonverents, mille korraldajaks on seekord Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut. Konverentsi esimesel päeval leiab aset paralleelsektsioon „Nietzsche ja dekadents“, mis tõukub nädal varem toimunud Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse samanimelisest töötoast.

 

Kava

Leo Luks, Nietzsche dekadentsikäsituse eritlus ning selle vältimatud seosed tema teiste filosofeemidega

Margus Vihalem, Nietzsche dekadentsi ületav esteetika

Jaanus Sooväli, Nietzsche rasside segunemisest, haigusest ja mitmekesisusest

Eduard Parhomenko, Kandinsky: abstraktse kunsti dionüüslik grammatika?