„Nordic Literature of Decadence“ ilmumine täitis lünga maailmakirjanduse kaardil. Keskendudes angloameerika kultuuriruumis peaaegu tundmatule ja seega väheuuritud põhjamaade kirjandusele, laiendab ja täiendab kogumik fin de siècle´i dekadentsi uuringute valdkonda. Põhjamaades tõlgendati Pariisist pärit uusi kirjanduse ja kunsti voole kuritahtliku invasioonina, „musta üleujutusena“, mis ulatusliku leviku tõttu ähvardasid hävitada rahvuskultuuri alused. Siiski tõmbasid ka Põhjamaid, mis olid Euroopa suurlinlikest keskustest maha jäänud nii urbaanse, industriaalse kui ka sotsiaalse arengu mõttes, need vastuolulised ismid jõuliselt enda poole. Nii tekkisid siin omaenda iseäralikud dekadentsi manifestatsioonid, mis eelistasid allegoorilisi ja allusioonirohkeid dekadentsi vorme, kohalikke agraarmaastikke ja primitiivseid looduse kirjeldusi, millega omakorda põimusid fin-de-siècle´i dekadentsi filosoofiline alus (Bourget, Nietzsche jne), mütoloogia ja rahvuslikud liikumised. Põhjamaade dekadentsist sai selgelt eristuv nähtus, mis reisis tagasi Prantsusmaale ja teisesse Euroopa riikidesse ja mõjutas nõnda omakorda sealseid dekadentsidebatte.

Raamatu toimetajad ja koostajad on Pirjo Lyytikäinen, Riikka Rossi, Viola Parente-Capková ja Mirjam Hinrikus.

Raamatu sisukord