Artikli sünopsis: Artikli alguspunktiks võib lugeda näitust „Kurja lillede lapsed. Eesti dekadentlik kunst“ (2017), mille raames sai tähelepanu pööratud Charles Baudelaire’i loomingu mõjule Eesti kujutavas kunstis. Selle artikli fookus on baudelaire’liku kurja õite kujundi levikul ja interpretatsioonidel Eesti dekadentlikus kujutavas kunstis, kuigi paralleele tuuakse ka kirjandusega. Vaatluse all on taimemotiivi kasutamine kurja õitena 20. sajandi esimese poole kunstis.

Ilmunud ajakirjas Kunstiteaduslikke Uurimusi 2022/1-2 (31), lk 40–71.