vanemteadur

merlin.kirikal@gmail.com

ETIS

Merlin Kirikal uurib 20. sajandi esimese poole eesti dekadentliku ja modernistliku kirjanduse poeetikat ja esteetikat sootundlikus kontekstis. Ta huvitub dekadentlikust „uue naise“ kujutisest (sh loomingulisuse ja iharepresentatsioonidest) ning hõõretest dekadentliku tundlikkuse ja naisemantsipatsiooni strateegiate vahel. Muu hulgas keskendub ta maskuliinsuse ja feminiinsuse konstruktsioonide, samuti keha ja seksuaalsuse ning armastuse kujutelmadele kahe eesti dekadentliku ja/või modernistliku autori – Johannes Semperi (1892–1970) ja Alma Ostra-Oinase (1886–1960) – loomingus.