juhtivteadur

mirjam.hinrikus@gmail.com
53 744 743

ETIS

Mirjam Hinrikuse peamised uurimisvaldkonnad on naturalism, dekadents (k.a nietzschelik dekadents) ja modernism, sh intermeedialised suhted 20. sajandi esimese poole Eestis, Põhjamaades ja Euroopas laiemalt. Lisaks huvitavad teda kultuuriuuringud, soo- ja feminismi uuringud, diskursiivse analüüsi praktikad, erinevad teooriad modernsusest ja autorist, rahvusülesuse teooriad ning kultuuriülekanded (iseäranis soome ja eesti kirjanduses 20. sajandi esimesel poolel). Mirjam Hinrikus on dekadentsiprojekti juht ja tema töö keskmes on kanoniseeritud eesti autori A. H. Tammsaare (1878–1940) looming võrdlevas kontekstis ning suhtes dekadentsi eri määratlustega.