vanemteadur

riikka.rossi@tuni.fi

ETIS

Riikka Rossi on Helsingi Ülikoolis soome-ugri ja skandinavistika uuringute professor. Tema uurimus keskendub soome kirjanduse ajaloolistele perioodidele-stiilidele ja viimasel ajal üha enam ka kirjanduse seostele emotsioonidega läbi interdistsiplinaarse vaatenurga. Ta on kirjutanud ulatuslikult nii kirjandusliku naturalismi, realismi ja primitivismi ajaloost ja teooriast kui ka uurinud kirjanduslikku dekadentsi suhtes nii naturalismi kui ka varase modernismiga. Tema emotsiooniuuringute keskmes on negatiivsed ja ambivalentsed emotsioonid kirjanduses, nt jälestuse poeetika, melanhoolia, nostalgia, ekstaas, hirm ja keerukas empaatia. Praegu juhib ta kolmeaastast uurimisprojekti põhjala narratiividest ja emotsioonidest „Arktinen hysteria – oudot pohjoiset tunteet“ (Arktiline hüsteeria. Imelikud põhjamaised emotsioonid, 2020–2022), mida rahastab Kone fond.

 

Foto: Veikko Somerpuro / Arctic Hysteria