vanemteadur

viocap@utu.fi

ETIS

Viola Parente-Čapková on Turu Ülikoolis kirjandusuurimuse ja loovkirjutamise professor. Tema uurimishuvid on fin de siècle’i soome kirjanduslik dekadents Euroopa perspektiivist, fin de siècle’i naiskirjandus Euroopas fookusega Soomel, rahvusülesed kultuuri ja kirjanduse võrgustikud ning naiskirjanduse rahvusülene retseptsioon, teoreetilised küsimused kirjandusajaloos, feministlik kirjandusteooria, postkoloniaalne teooria, intermeedialisus ning digihumanitaaria. Praegu juhib ta kahte uurimisprojekti: „Tekstit liikkeessä. Naiskirjailijoiden tuotannon vastaanotto Suomessa ja Venäjällä 1840–2020“ (Tekstid liikumises. Naiskirjutuse vastuvõtt Soomes ja Venemaal 1840–2020, rahastaja Emil Aaltoneni fond, 2020–2022) ning „Tuntemattomalla päähän? Kaunokirjallisuus aikuisten maahan muuttaneiden suomen kielen edistäjänä“ (Ilukirjandus kui soome keele edendaja im/migrandi taustaga täiskasvanute hulgas, rahastaja Kone fond, 2020–2022).