Loengukursus „Dekadents kui kriis ja kohanemine: dekadentliku kunsti dialoogid ajaloolises kultuuriruumis“ 2022/2023 õppeaasta kevadsemestril Eesti Kunstiakadeemias

 

Programm

9.02.2023. Prantsuse dekadentsikultuur ja Noor-Eesti
Kaia Sisask, Tallinna Ülikool

16.02.2023. Dekadents Friedrich Nietzsche metafüüsikas ja kultuurifilosoofias
Leo Luks, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Eesti Maaülikool

23.02.2023. Misogüünia ja dekadents. J. Randvere „Ruth“
Mirjam Hinrikus, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

2.03.2023. Friedrich Nietzsche filosoofiaga seotud teemad
Leo Luks, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Eesti Maaülikool

9.03.2023. Friedrich Nietzsche hiline kunstifilosoofia ja dekadentsi ületamine
Margus Vihalem, Tallinna Ülikool

16.03.2023. Dekadents Euroopa kunstipildis
Tiina Abel, Eesti Kunstiakadeemia

23.03.2023. Dekadents kui vastuhakk Eesti kunstis
Lola Annabel Kass, Tallinna Ülikool

30.03.2023. Inetuse esteetika ja vaimuaristokraatlikkus
Lola Annabel Kass, Tallinna Ülikool

6.04.2023. Sünesteesia kui dekadentliku poeetika iseloomulik joon
Aare Pilv, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

13.04.2023. „Uue naise“ versioonid Johannes Semperi ja Alma Ostra-Oinase tekstides: kontekstid, teemad, strateegiad
Merlin Kirikal, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

20.04.2023. Feminism, anti-kapitalism ja rahvusluskriitika 21. sajandi kunstides – ikka veel dekadentlik?!
Rebeka Põldsam, Tartu Ülikool

4.–6.05.2023. Konverents „Dekadents Eesti kultuuris: tõlge ja tõlgendus“

Loengukursus EKAs