Keel ja Kirjandus. Kirjanduslik dekadents (loe ajakirja SIIT)

Mirjam Hinrikus, Jaan Undusk
DEKADENTS KUI AMBIVALENTSIDE ESTEETIKA
Segunemised ja sünteesid

Daniele Monticelli
SÕELUDES DEKADENTSI
Gabriele D’Annunzio tõlge ja retseptsioon XX sajandi alguse eesti kultuuris

Kaia Sisask
GUY DE MAUPASSANTI NOVELLID EESTIS XX SAJANDI ALGUPOOLEL
Tõlked ja retseptsioon läbi dekadentsi prisma

Leo Luks
MÕÕNAV SUGU SEALPOOL HEAD JA KURJA
Friedrich Nietzsche vitaalsed afektid Jaan Oksa loomingu kõverpeeglis

Kristjan Haljak
TUMEDAD TEMPLID TÄIS MAGUSUSI KÕIKIDE ELAVATE ÜHISEST TUNGIST
Jaan Oksa protsessuaalne subjekt

Mirjam Hinrikus, Merlin Kirikal
DEKADENTS JA ELU
Nietzschelik-bergsonlik liikumise ning voolamise esteetika Tammsaare ja Semperi varases proosas

Aare Pilv
BARBARUS (JA SEMPER) NING „MODERNIM AHVISUGU“
XX sajandi esimese poole haritlasvasakpoolsuse estetistlikust aluspõhjast

Rebekka Lotman
EESTI DEKADENTLIK SONETT

Tanel Lepsoo
DEKADENTS TEATRISITUATSIOONIS OSCAR WILDE’I „SALOMÉ“ NÄITEL

Märt Väljataga
EESTI NÕUKOGUDE LOOJAK