teadur

pilvaare@gmail.com

56 473 189

ETIS

Aare Pilve huvitab käesolevas projektis dekadentsi ja avangardi dünaamika 20. sajandi esimeste kümnendite eesti luules (eelkõige Johannes Barbaruse loomingus), aga ka tollase vasakpoolse mõtlemise suhe moodsa rahvusluse ja esteetiliste diskursustega. Pilv on uurinud põhjalikumalt minakirjutust, eriti viimaste aastakümnete eesti kirjanike Madis Kõivu (1929–2014) ja Tõnu Õnnepalu (s 1962) loomingus, samuti tegelenud nõukogudeaegse eesti ilukirjanduse tõlgendamise probleemidega. Teoreetilisemas plaanis on teda huvitanud kunstilise keelekasutuse roll reaalsete individuaalsete ja kollektiivsete identiteetide konstrueerimisel. Aare Pilv on avaldanud luulet ja proosat, tegutsenud tõlkija, kriitiku ja dramaturgina. Aare Pilv on Tartu Ülikooli magister artium kirjandusteaduse alal (2002, „Autometatekstuaalsus kirjanduskultuuris“).