vanemteadur

jaan@utkk.ee

644 3147

ETIS

Jaan Undusk on Eesti Teaduste Akadeemia liige (2007) ning juhib aastast 2000 Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskust. Uurijana on teda muuhulgas huvitanud ideede ajalugu 19. ja 20. sajandi vahetuse perioodil, keelefilosoofia, saksakeelne kirjakultuur Baltimaades, ajalookirjutuse retoorika. Ta on kirjutanud hulgaliselt artikleid ja esseid eesti, saksa ja baltisaksa autoritest ning tõlkinud F. Nietzsche, E. Lévinasi ja teiste teoseid. Kirjanikuna on ta avaldanud peamiselt proosat ja näidendeid.