vanemteadur

leoluks@hot.ee

55 914 502

ETIS

Leo Luks huvitub projektis Nietzsche filosoofia kontekstis dekadentsi kui ülemineku seisundite määratlemisest, k.a Nietzsche rassi ja rahvuse käsitustest. Teda köidavad jõu, võimu ja afektiivsuse ning dekadentsi ja nihilismi kokkupuutepunktid. Ülikooliõpingute ajal tegeles Leo Luks põhiliselt nihilismiprobleemiga Nietzsche filosoofias ning selle edasiarendustega fenomenoloogias ja hermeneutikas, mille põhjal ilmus 2015 monograafia „Nihilism ja kirjandus“. Viimasel kümnendil on ta avaldanud artikliseeria kodutusest eesti kirjanduses, uurides samal ajal ka Nietzsche filosoofiat, tõejärgsust, ontoloogilisi afekte fenomenoloogias, eesti filosoofiat jpm. Lisaks on ta avaldanud esseekogud „Eklektika“ (2006), „40 kiri“ (2016) ja „Filosoofia kui looming“ (2021), samuti luulekogud „100% leo luks“ (2013) ning „Vaene maa“ (2018). Temalt on ilmunud ka üle saja kirjandusarvustuse ning mõned lühemad tõlked.